Privacy statement

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens zoals:

 • naam adres en woonplaats
 • BSN
 • Rekeningnummer
 • ID (kopie)
 • Curriculum vitae

Alle door De onderhoudsfabriek verwerkte persoonsgegevens worden/zijn:

Algemeen

 • vrijwillig door u verstrekt
 • ontleend aan openbare bronnen (bijvoorbeeld Linked-in)
 • zijn op verzoek van de verstrekker in te zien;
 • op juistheid te controleren, en te wijzigen;
 • op verzoek van verstrekker te verwijderen;

Doel

 • gebruikt voor het aangaan van één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten tussen verstrekker en De Onderhoudsfabriek;
 • gebruikt om betalingen te kunnen doen;
 • gebruikt voor werving en selectie doeleinden bij opdrachten van De Onderhoudsfabriek;
 • gebruikt voor marketingdoeleinden om u op de hoogte te houden van bijeenkomsten
 • bewaard om aan wetgeving te voldoen (Belastingdienst);
 • slechts indien nodig aan derden verstrekt, zoals bij betaling via Pay roll intermediairs, op verzoek van de Belastingdienst Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Beveiliging

 • zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard, voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.
 • bewaard in eigen beheer van De Onderhoudsfabriek;
 • digitaal bewaard op een beveiligde server in eigen beheer;
 • exclusief toegankelijk voor de wettelijke vertegenwoordigers van De Onderhoudsfabriek, M. Wilmink en M. van den Broek.

Rechten

 • Informatie en inzage: We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd of waarvoor we deze gebruiken.
 • Rectificatie: Wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we het aan.
 • Vergetelheid/Verwijdering: Ook kunt u een verzoek bij ons indienen om de gegevens die wij van u hebben te laten verwijderen. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk wanneer de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren.
 • Beperking: U kunt verwerking van uw gegevens laten beperken indien u vindt dat uw gegevens onrecht- matig of onjuist verwerkt worden.
 • Bezwaar/Verzet: Voor de verwerking van uw gegevens kunt u een bezwaar indienen.
 • Contactpersoon persoonsgegevens:
  Maarten Wilmink
  Postbus 26
  2080 AA Santpoort-Zuid
  06 – 23092811
  maarten.wilmink@ondehoudsfbariek.nl

 

Opgesteld 23 mei 2018 te Santpoort-Zuid.
Namens De Onderhoudsfabriek BV,
Drs. M. Wilmink