Risk Based Maintenance I

Een duurzame storingsreductie van 20% bij een kolen en ertsoverslagbedrijf, door het inrichten en implementeren van Risk Based Maintenance.

Bekijk hier de case